Direktor NABLA plus d.o.o. želi kvalitetom proizvoda, koje prodajemo, kvalitetom usluga i cjelokupnog odnosa s kupcima i drugim poslovnim partnerima zadržati njihovo povjerenje, pridobiti nove kupce i dugoročno uspješno poslovati. U tu je svrhu utvrđena i provodi se slijedeća

 

POLITIKA  KVALITETE

  1. Kvalitetom naših proizvoda te kvalitetom i načinom  izvršenja usluga nastojimo povećati zadovoljstvo kupaca uz  ispunjenje njihovih zahtjeva, potreba i očekivanja. Pri tome poštujemo zakonsku i drugu, na naše proizvode i usluge primjenljivu regulativu vodeći brigu i o utjecajima na okoliš. Kupce nastojimo zadovoljiti širinom ponude, dobrim rokovima isporuke i prihvatljivim cijenama.  Tehničkim znanjem i iskustvom, razradom projekata i isporukom „ključ u ruke“, pomažemo kupcu u odabiru optimalnog tehničkog rješenja i zatvaranju projekta od narudžbe, isporuke gotovih rješenja i puštanja u pogon.

  2. Procesnim pristupom sustavu upravljanja kvalitetom osiguravamo njegovu jasnoću, efikasnost i uspješnost s ciljem da uz date okolnosti optimalnom uporabom raspoloživih ljudskih, materijalnih i financijskih resursa realiziramo postavljene ciljeve. Pri tome se koriste sve raspoložive prilike procjene mogućnosti i rizika tijekom upravljanja sustavom kvalitete.

  3. Vrednovanje dostizanja postavljenih ciljeva i prikladne analize temelj su za stalno poboljšanje kvalitete proizvoda, procesa i sustava kvalitete u cjelini i uspješno odlučivanje temeljem činjenica.
  4. Svaki zaposleni u Društvu savjesnim i kvalitetnim radom i točnim izvršenjem zadataka osigurava provedbu poslovne politike i politike kvalitete u svom djelokrugu rada.

  5. Uspostavom stalnih partnerskih odnosa s dobavljačima osiguravamo njihov doprinos provedbi naše politike kvalitete uz obostranu korist. Također se vodi briga da zahtjevi na sustav kvalitete vrijede i u slučaju da se neki od procesa koji su nužni za sustav upravljanja kvalitetom provodi izvan Društva (outsourcing).

  6. Pažljivim izborom dobavljača nastojimo kupcima uvijek pružiti adekvatne proizvode po kvaliteti i cijeni.

  7. Sustavnim upravljanjem rizika i analizom prilika nastojimo poboljšati i unaprijediti sve dijelove poslovanja organizacije.

Prihvaćam

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje moguće iskustvo na stranici. Kako biste nam dali do znanja da ste suglasni s korištenjem kolačića, molimo vas kliknite na gumb Prihvaćam