Tvrtke partneri

sla-small

Partner  na području Slavonije i Baranje

karpa-small
Partner na području Istre i Kvarnera

Reference

 

T-COM (telekomunikacije)
- međunarodna telefonska centrala Remete – Zagreb (trafo stanica i NN razvod)
- desetak poslovnih objekata u Hrvatskoj (trafo stanica i NN razvod)
- uređaj za automatski ponovni uklop objekata mobilne telefonije
- uređaj za prebacivanje mreža – agregat
- postrojenja za kompenzacije

TLM Šibenik
- motor control centar valjačke linije

TE Kosovo B
- rekonstrukcija niskonaponskog razvoda vlastite potrošnje

Snake Depo Kosovo
- glavno skladište naftnih derivata
- glavni razvod i distribucija

Luka Ploče
- razvod i distribucija – razni objekti

Brodogradilište 3. maj
- trafostanica i NN razvod

TPK nova
- NN razvodi upravljanja na kotlovnim postrojenjima – više objekata

Tvornica papira Zagreb
- NN razvod i motor control centar

Liftovi
- kompletna oprema za preko 200 liftova

Transport i manipulacija
- visokoreg. skladišta, dizalice, transporteri i sl.

Prehrambena industrija
- upr. i razvod električne energije na raznim strojevima (pranje, punjenje, rezanje, miješanje, pečenje, grijanje, sijanje…)

Drvna industrija
- upr. i razvod električne energije na raznim strojevima (transport, rezanje, obrada, pakiranje, sušenje…)

Tvornica duhana Zagreb
- glavna trafostanica i NN razvod

Zagrebačka pivovara
- glavna trafostanica i NN razvod, postrojenje za kompenzaciju

Dukat Zagreb
- glavna trafostanica i NN razvod, postrojenje za kompenzaciju

Ledo Zagreb
- glavna trafostanica i NN razvod, postrojenje za kompenzaciju

Eurocable Zagreb
- glavna trafostanica i NN razvod, postrojenje za kompenzaciju

Kaufland
- sabirnički razvod – više objekata

Kaptol centar
- sabirnički razvod

INA
- oprema kotlova za grijanje ulja
- Rekonstrukcija NN razvodnih ormara na preko 90 benzinskih crpnih stanica
- UV detekcija plamena – zaštita plinskih turbina (CPS Molve)

JANAF d.d.
- NN sklopna oprema za MCC ormare (cca. 80 kom) na terminalima Omišalj, Sisak, Melnice i Dobra
- Eagle Quantum Premier sustav za detekciju plina i plamena te automatsko gašenje požara pjenom – Autopunilište, Terminal Omišalj, otok Krk

INGRA
- NN sklopna oprema i ormari u tropskoj izvedbi (40 kom) za automatizaciju rashladnog tornja termoelektrane Al-Shemal, Irak

Podravka
- UV detekcija plamena – zaštita zatvorenog prostora od gorenja zapaljivog / otrovnog plina fosfina (PH3)

Belupo
- UV detekcija plamena – zaštita pogona sinteza s kemijskim reaktorima

Uprava kontrole leta
- razvodni ormari i oprema u većem broju objekata

MORH
- uređaji za kompenzaciju jalove energije (25 objekata)

Zračne luke
- Zadar, Dubrovnik, Zagreb – razvodni ormari i oprema

HEP
- veći broj trafostanica i rasklopnih postrojenja


- razna oprema na šinskim vozilima
- opremanje trafostanica i sl.

T-COM
- postrojenja bespr. napajanja i distribuciju istosmjernog napona, kompenzacija

Mnogi građevinski objekti
- trafostanice
- glavni i finalni razvodni ormari
- sabirni sustavi
- postrojenja za kompenzaciju

TE Plomin – blok 1
- nadzor plamena
- potpalni gorači

EL-TO Zagorska (Zagreb)
- nadzor plamena na više kotlova

Brodograđevna industrija
- naftne platforme

Petrokemija Kutina
- nadzor plamena i potpalni gorači na kotlu u postrojenju amonijaka

KBC Dubrava
- kompenzacija jalove energije (5 X 300 kVAr)

SANO tvornica stočne hrane
- glavni NN razvod
- postrojenje za kompenzaciju

Pliva – Kalinovica
- kompenzacija jalove energije (3 X 300 kVAr)

ABB
- kompenzacija jalove energije (3 X 400 kVAr)

sla-small

Partner  na području Slavonije i Baranje

karpa-small
Partner na području Istre i Kvarnera

Menu Title