Tvrtke partneri

sla-small

Partner  na području Slavonije i Baranje

karpa-small
Partner na području Istre i Kvarnera

Certificirani sustavi

DetTronics_EQP-System

Eagle Quantum Premier® (EQP) sustav
Podesiv i fleksibilan, Det-Tronicsov EQP sigurnosni sustav omogućuje detekciju plamena i/ili plina, alarmnu signalizaciju, prikaz i generiranje izvješća te upravljanje sustavom gašenja. Sve komponente sustava povezane su na digitalnu komunikacijsku mrežu otpornu na pojavu greške. Sustav je prilagođen za zahtjevne industrijske primjene te primjenu u klasificiranim zonama opasnosti.

Distribuirana i adresabilna arhitektura sustava
Elementi sigurnosnog sustava mogu se smjestiti bilo gdje unutar komunikacijske mreže uz zadržavanje pouzdanog prikaza i generiranja izvješća pojedinih događaja na sigurnosnom sustavu kao što su alarmi uređaja, indikacije grešaka i kvarova te dijagnostika uređaja i sustava.

 

Linijska (zvjezdasta) arhitektura sustava
Omogućuje jednostavnu nadogradnju starijih centrala dojave požara i sigurnosnih PLC-ova te povezivanje na jedinstveni sigurnosni sustav.

 

EQP KONTROLERI – EQP SUSTAV
Riječ je o sustavu dojave požara i sustavu upravljanja gašenjem koji se kombiniraju sa hazardnim sustavima nadzora plina ili para. Sve skupa integrirano je na digitalnu komunikacijsku mrežu otpornu na pojavu kvara.

 

SAFETY SYSTEM SOFTWARE
EQP Safety System Software (S3) omogućuje prikaz i prikupljanje svih podataka kao i konfiguracijski paket.

 

DETEKTORI PLAMENA
Det-Tronics u svojoj ponudi ima različite vrste detektora plamena za mnogobrojne industrijske aplikacije. Svi detektori plamena testiraju se i imaju sva potrebna odobrenja na globalnoj razini.

 

DETEKTORI PLINA
Det-Tronics linija detektora opasnih plinova uključuje različite izvedbe fiksnih detektora zapaljivih i toksičnih plinova, ali i seriju transmitera i lokalnih jedinica sa zaslonom, kontrolera i kompletnih panela za dojavu plina.

 

GP16 PLINODOJAVNA CENTRALA
Dizajnirani za ispunjavanje zahtjeva detekcije i dojave zapaljivih i toksičnih plinova, GP16 plinodojavna centrala je predkonfiguirirani EQP sustav koji se povezuje s detektorima zapaljivih i/ili toksičnih plinova.

 

ULAZI I IZLAZI
EQP sustav može uključivati širok raspon ulazno-izlaznih signala iz polja koji se povezuju na EQP sustav putem Det-Tronicsovih ulazno-izlaznih modula.

 

EQP sustav je certificiran za razne standarde.

  • ANSI/NFPA 72: 2010 National Fire Alarm Code
  • Certificiranje perifernih uređaja namijenjenih za korištenje u različitim klasificiranim zonama opasnosti
  • FM/CSA/ATEX/CE odobrenja
  • Odobrenje od strane LPCB-a („Loss Prevention Certification Bord“) prema EN54 i EN12094
  • BRE odobrenja sustava detekcije i alarmiranja požara prema EN54
  • USCG odobrenja prema 46 CFR 161.002
  • Lloyds Register tipsko odobrenje prema “Test Specification Number 1, 2002″

 

sla-small

Partner  na području Slavonije i Baranje

karpa-small
Partner na području Istre i Kvarnera

Menu Title